Branża Chemiczna

Wykorzystanie falowników przemysłowych w układach przetwórstwa chemicznego jest jednym ze standardowych rozwiązań w chemii nieorganicznej i organicznej. Technologia chemiczna, będąca podstawą tego rodzaju przemysłu, opiera się na wielkogabarytowych instalacjach, w których automatyzacja jest niezbędna do uzyskania wysokiej wydajności oraz czystości produktu, jak również skrócenia czasu, niezbędnego do jego otrzymania.

Falowniki w Przemyśle Chemicznym

W zależności od rodzaju procesu chemicznego, potrzebne substraty mogą być dostarczane, a produkty odbierane w postaci gazowej, ciekłej lub stałej. Stan skupienia pociąga za sobą sposób przesyłania i obróbki, jednak w każdym z tych przypadków pozostaje niezmienny element, jakim jest falownik przemysłowy, usprawniający cały proces.

Przykładem, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, może być przepływowy proces ciągły. W najprostszym układzie występuje reaktor (zbiornik, w którym zachodzi reakcja), dozowniki substratów, mieszadło oraz system odbioru frakcji produktów i ścieków (odpadów). Dozowniki są zazwyczaj rurami z zaworami, połączonymi ze zbiornikami substratów i zaopatrzonymi w pompy. Zastosowanie falowników do pomp pozwala na swobodne sterowanie szybkością przepływu substratów, w zależności od zapotrzebowania na każdy z nich. Kiedy już substraty trafią do reaktora, następuje ich zmieszanie i zachodzą reakcje chemiczne. Mieszadło również powinno być wyposażone w falownik, dzięki któremu z łatwością można sterować prędkością jego obrotów. Jednocześnie system kontroli obciążenia układu, zainstalowany w przemysłowym falowniku mieszadła, może pozwalać na ocenę gęstości mieszaniny, która jest jednym z wyznaczników postępującej reakcji. Po przekroczeniu wartości granicznej obciążenia mieszadła, następuje otwarcie zaworów odbierających frakcje produktów i ścieków, które również z pomocą pomp zaopatrzonych w falowniki są przesyłane do dalszej części układu.

Falownik Specjalny SXE
Softstart Bypass SSXA
Sanyu SPH50 F Ikony

Jak mogą Państwo zauważyć, nawet najprostsza instalacja chemiczna wymaga zastosowania całego zespołu falowników przemysłowych, regulujących transport oraz przebieg reakcji. Ich zastosowanie umożliwia ciągłość procesu, bez konieczności jego zatrzymywania i ponownego uruchamiania. W efekcie falowniki przemysłowe przyczyniają się do zwiększenia wydajności i szybkości całego procesu chemicznego. Pozwalają także na zmniejszenie jego kosztów, poprzez optymalizację pracy silników pod kątem energetycznym.

Falowniki przemysłowe przyczyniają się również do tego, że przemysł chemiczny jest bardziej ekologiczny. Pozwalają bowiem na swobodny transport ścieków do dalszej obróbki, w tym odzyskania nieprzereagowanych substancji lub wykorzystania w innym procesie chemicznym, bez konieczności magazynowania czy utylizacji.

Zastosowanie

 Dozowniki

 Pompy

 Mieszadła

Polecane produkty

Falownik Specjalny SXE

Falownik SXE

Falowniki SXE (1f→1f)  należą do nowej generacji przemienników częstotliwości, przeznaczonych do zasilania silników jednofazowych z kondensatorem pracy oraz elektrowibratorów elektromagnetycznych.

poznaj falownikkup online
Softstart Bypass SSXA

Softstart SSXA

Softstarty  SSXA są nowoczesnymi urządzeniami wysokiej jakości. Ich zastosowanie ma na celu łagodny rozruch silników o dużej mocy i bezwładności, co eliminuje lub znacząco ogranicza udary prądowe, które mogłyby powstać podczas jego uruchamiania.

poznaj softstartkup online

Masz pytania?

Nie wahaj się ich zadać! Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać odpowiedni falownik lub softstart.

Możesz też liczyć na pomoc przy wdrożeniu sprzętu lub planowaniu parku maszynowego.


falownik sanyu rycina